Algemeen

Fysiotherapie Jessy Maas (de Prakijk) heeft haar processen en verwerking van uw medische- en/of persoonsgegevens conform o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingericht.

Op de volgende wijze gaat de Praktijk met uw persoonsgegevens om

In het aanmeldingsformulier geeft u uw persoonsgegevens in welke in het Electronisch Patienten Dossier (EPD) van de Praktijk worden verwerkt; Controle BSN en verzekeringsgegevens worden bij uw verzekeraar opgehaald; Doorgifte van uw persoonsgegevens en behandelingen (excl. medisch behandelplan, incl. diagnosecode) gaan naar uw verzekeraar als u verzekerd bent op basis van contractuele afspraken tussen u en uw verzekeraar en de Praktijk en uw verzekeraar en/of op basis van Wettelijke (Zvw) vereisten; Terugkoppeling van de behandelresultaten naar verwijzer of huisarts vindt plaats als u a) verwezen bent door een huisarts en/of specialist of b) als u zich rechtstreeks, zonder verwijzing heeft aangemeld op basis van expliciete toestemming; Voor doorgifte van uw persoonsgegevens naar derden vragen wij altijd uw expliciet uw toestemming; Voor alle opslag van persoonsgegevens en/of verbindingen tussen derden waarbij een digitale uitwisseling plaats vindt zijn passende beveiligings maatregelen ingeregeld; Opslag en verwerking van uw gegevens in het EPD van de Praktijk vindt plaats in Nederland; Bewaartermijn persoonsgegevens is wettelijk 20 jaar; De klant heeft recht op inzage en beperkt wijzigen van zijn/haar persoonsgegevens; Vanuit AVG perspectief is Qualiview een '' Data Controller/Verantwoordelijke '' -- PREM vragenlijst; Vanuit AVG perspectief is KNGF een '' Data Controller/Verantwoordelijke '' -- LDF omgeving; Digitale mailing en nota’s via een beveiligde koppeling op basis van de behandelovereenkomst; Beeldbellen via een server in Duitsland. Inlognaam en telefoonnummer max 1 maand bewaard. Vragen kunt u stellen aan uw Fysiotherapeut of de Praktijkhouder of de Functionaris Gegevensbescherming Pieter van Ensbergen . Cookies: www.jessymaas.nl maakt geen gebruik van tracking cookies.

Privacy

Privacy

Fysiotherapie Jessy Maas (de Prakijk) heeft haar processen en verwerking van uw medische en/of persoonsgegevens conform o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingericht.

Op de volgende wijze gaat de Praktijk met uw persoonsgegevens om:

In het aanmeldingsformulier geeft u uw persoonsgegevens in welke in het EPD van de Praktijk worden verwerkt; Controle BSN en verzekeringsgegevens worden bij uw verzekeraar opgehaald; Doorgifte van uw persoonsgegevens en behandelingen (excl. medisch behandelplan, incl. diagnosecode) gaan naar uw erzekeraar als u verzekerd bent op basis van contractuele afspraken tussen u en uw verzekeraar en de Praktijk en uw verzekeraar en/of op basis van wettelijke vereisten; Terugkoppeling van de behandelresultaten naar verwijzer of huisarts vindt plaats als u a) verwezen bent door een huisarts en/of specialist of b) als u zich rechtstreeks, zonder verwijzing heeft aangemeld op basis van expliciet uw toestemmng; Voor doorgifte van uw persoonsgegevens naar derden vragen wij altijd uw expliciete toestemming; Voor alle opslag van persoonsgegevens en/of verbindingen tussen derden waarbij een digitale uitwisseling plaats vindt zijn passende beveiligings maatregelen ingeregeld; Opslag en verwerking van uw gegevens vindt plaats in Nederland; Bewaartermijn persoonsgegevens is wettelijk 20 jaar; De klant heeft recht op inzage en beperkt wijzigen van zijn/haar persoonsgegevens; Vanuit AVG perspectief is Qualiview een '' Data Controller/Verantwoordelijke '' -- PREM vragenlijst; Vanuit AVG perspectief is KNGF een '' Data Controller/Verantwoordelijke '' -- LDF omgeving; Mail communicatie en nota’s via een beveiligde koppeling op basis van de behandelovereenkomst; Beeldbellen via een server in Duitsland. Inlognaam en telefoonnummer max 1 maand bewaard. Heeft u meer vragen over privacy? Vragen kun stellen aan uw Fysiotherapeut of de Praktijkhouder of de Functionaris Gegevensbescherming Pieter van Ensbergen . Cookies: De website www.jessymaas.nl van Fysiotherapie Jessy Maas maakt geen gebruik van tracking cookies.
Privacy
Algemeen Fysiotherapie Jessy Maas (de Prakijk) heeft haar processen en verwerking van uw medische- en/of persoonsgegevens conform o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandel- overeenkomst (WGBO) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingericht.

Op de volgende wijze gaat de Praktijk met uw

persoonsgegevens om:

In het aanmeldingsformulier geeft u uw persoons gegevens in welke in het EPD van de Praktijk worden verwerkt; Controle BSN en verzekeringsgegevens worden bij uw verzekeraar opgehaald; Doorgifte van uw persoonsgegevens en behandelingen (excl. medisch behandelplan, incl. diagnosecode) gaan naar uw verzekeraar als u verzekerd bent op basis van contractuele afspraken tussen u en uw verzekeraar en de Praktijk en uw verzekeraar en/of op basis van wettelijke vereisten; Terugkoppeling van de behandelresultaten naar verwijzer of huisarts vindt plaats als u a) verwezen bent door een huisarts en/of specialist of b) als u zich rechtstreeksheeft aangemeld op basis van expliciet uw toestemming; Voor doorgifte van uw persoonsgegevens naar derden vragen wij altijd uw explicite toestemming; Voor alle opslag van persoonsgegevens en/of verbindingen tussen derden waarbij een digitale uitwisseling plaats vindt zijn passende beveiligings maatregelen ingeregeld Opslag en verwerking van uw gegevens vindt plaats in Nederland; Bewaartermijn persoonsgegevens is wettelijk 20 jaar; De klant heeft recht op inzage en beperkt wijzigen van zijn/haar persoonsgegevens Vanuit AVG perspectief is Qualiview een ''Data Controller/Verantwoordelijke'' -- PREM vragenlijst; Vanuit AVG perspectief is KNGF een ''Data Controller/Verantwoordelijke'' -- LDF omgeving; Digitale mailing en nota’s op basis van de behandelovereenkomst; Voor beeldbellen worden inlognaam en 06-gsm ma. 1 maand op een server in Duitsland opgeslagen. Vragen kunt u stellen aan uw Fysiotherapeut of de Praktijkhouder of de Functionaris Gegevensbescheming Pieter van Ensbergen. Cookies www.jessymaas.nl maakt geen gebruik van tracking cookies.
MVO
A