Klachten

MVO

Algemeen

Wij doen ons best om op een efficiënte wijze zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Dat neemt niet weg dat er altijd een kans bestaat dat er toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld of niet tevreden bent. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprekworden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

Klachtenprocedure

u neemt hierover contact op met de betrokken medewerker en u tracht dit in eerste instantie met de betrokken medewerker op te lossen. Voor financiële zaken vraagt u naar de afdeling administratie; mocht u er met de medewerker in kwestie niet uitkomen dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de praktijkeigenaar. De praktijkeigenaar zal haar uiterste inspanning verrichten om tot een oplossing te komen; als u er in een gesprek met de praktijkeigenaar niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsgroep voor de Fysiotherapie het K.N.G.F. In de praktijk is de klachtenprocedure in vorm van een folder aanwezig.
Klachten

Algemeen

Wij doen ons best om op een efficiënte wijze zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Dat neemt niet weg dat er altijd een kans bestaat dat er toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld of niet tevreden bent. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

Klachtenprocedure

:

U neemt hierover contact op met de betrokken medewerker en u tracht dit in eerste instantie met de betrokken medewerker op te lossen; Voor financiële zaken vraagt u naar de afdeling administratie; mocht u er met de medewerker in kwestie niet uitkomen dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de praktijkeigenaar. De praktijkeigenaar zal haar uiterste inspanning verrichten om tot een oplossing te komen; als u er in een gesprek met de praktijkeigenaar niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsgroep voor de Fysiotherapie het K.N.G.F. In de praktijk is de klachtenprocedure in vorm van een folder aanwezig.
Klachten
Algemeen Wij doen ons best om op een efficiënte wijze zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Dat neemt niet weg dat er altijd een kans bestaat dat er toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld of niet tevreden bent. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachting- en of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat we de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen.

Klachtenprocedure

u neemt hierover contact op met de betrokken medewerker en u tracht dit in eerste instantie met de betrokken medewerker op te lossen. Voor financiële zaken vraagt u naar de afdeling administratie; mocht u er met de medewerker in kwestie niet uitkomen dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de praktijkeigenaar. De praktijkeigenaar zal haar uiterste inspanning verrichten om tot een oplossing te komen; als u er in een gesprek met de praktijk eigenaar niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsgroep voor de Fysiotherapie het K.N.G.F. In de praktijk is de klachtenprocedure in vorm van een folder aanwezig.