Whiplash 1 van 3

MVO
>

Het begrip whiplash kan op 2 manieren uitgelegd worden

- Een letsel van veelal de zachte weefsels (spieren, banden, kapsel) in de nek. - Een beweging waarbij het hoofd een soort zweepslag maakt t.o.v. de romp (bijv. kop-staartbotsing).

Oorzaak

Een zweepslagbeweging als zodanig is niet echt van betekenis en op basis van de huidige kennis kan geconcludeerd worden dat de letsel veroorzakende beweging vooral een hyperextensie (=overstrekking naar achter) van de nek betreft. Echter ook bij andere bewegingen van nde nek kan soms een zodanige beschadiging van de zachte weefsels (incl. hersenen) optreden dat een whiplash-letsel kan ontstaan. Meestal komt zo'n whiplash minder hard aan. Ook bij andere verkeersdeelnemers dan auto-inzittenden en bij bijvoorbeeld sportongevallen kunnen whiplash-letsels ontstaan.

Preventie

Om een whiplash letsel te voorkomen dienen o.a. de onderstaande punten in acht genomen te worden: Goede hoofdsteunen: bij achteraanrijdingen; Veiligheidsgordels: bij lichte frontale aanrijdingen helpt deze om b.v. het stuur of dashboard te vermijden; Airbags: bij heftiger frontale aanrijdingen. Al of niet (juist) gebruik van beveiligingsmiddelen, botsrichting, aard van de botsing etc., bepalen alle mede de aard en de ernst van de opgelopen verwondingen. Veel informatie ontbreekt nog omtrent de precieze mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van whiplash- letsel. Probleem ook hierbij is dat er op röntgenfoto's niets kan worden aangetoond.
Whiplash 1 van 3

Het begrip whiplash kan op 2 manieren uitgelegd worden:

Een letsel van veelal de zachte weefsels (spieren, banden, kapsel) in de nek. Of een beweging waarbij het hoofd een soort zweepslag maakt t.o.v. de romp (bijv. kop-staartbotsing).

Oorzaak

Een zweepslagbeweging als zodanig is niet echt van betekenis en op basis van de huidige kennis kan geconcludeerd worden dat de letsel veroorzakende beweging vooral een hyperextensie (=overstrekking naar achter) van de nek betreft. Echter ook bij andere bewegingen van de nek kan soms een zodanige beschadiging van de zachte weefsels (incl. hersenen) optreden dat een whiplash-letsel kan ontstaan. Meestal komt zo'n whiplash minder hard aan. Ook bij andere verkeersdeelnemers dan auto-inzittenden en bij bijvoorbeeld sportongevallen kunnen whiplash- letsels ontstaan.

Preventie

Om een whiplash letsel te voorkomen dienen o.a. de onderstaande punten in acht genomen te worden: Goede hoofdsteunen: bij achteraanrijdingen; Veiligheidsgordels: bij lichte frontale aanrijdingen helpt; deze om b.v. het stuur of dashboard te vermijden; Airbags: bij heftiger frontale aanrijdingen; Al of niet (juist) gebruik van beveiligingsmiddelen, botsrichting, aard van de botsing etc., bepalen alle mede de aard en de ernst van de opgelopen verwondingen. Veel informatie ontbreekt nog omtrent de precieze mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van whiplash-letsel. Probleem ook hierbij is dat er op röntgenfoto's niets kan worden aangetoond.
Whiplash 1 van 3
>

Het begrip whiplash kan op 2 manieren uitgelegd

worden

Een letsel van veelal de zachte weefsels (spieren, banden, kapsel) in de nek. Of een beweging waarbij het hoofd eensoort zweepslag maakt t.o.v. de romp (bijv. kop-staartbotsing).

Oorzaak

Een zweepslagbeweging als zodanig is niet echt van betekenis en op basis van de huidige kennis kan geconcludeerd worden dat de letsel veroorzakende beweging vooral een hyperextensie (=overstrekking naar achter) van de nek betreft. Echter ook bij andere bewegingen van de nek kan soms een zodanige beschadiging van de zachte weefsels (incl. hersenen) optreden dat een whiplash-letsel kan ontstaan. Meestal komt zo'n whiplash minder hard aan. Ook bij andere verkeersdeelnemers dan auto- inzittenden en bij bijvoorbeeld sportongevallen kunnen whiplash-letsels ontstaan.

Preventie

Goede hoofdsteunen: bij achteraanrijdingen; Veiligheidsgordels: bij lichte frontale aanrijdingen helpt deze om b.v. het stuur of dashboard te vermijden; Airbags: bij frontale aanrijdingen. Probleem ook hierbij is dat er op röntgenfoto's niets kan worden aangetoond.