Tarieven

Met de zorgverzekeraars (inclusief labels zoals Ohra, Zilverenkruis etc.) Achmea, CZ , Menzis en VGZ hebben wij contracten afgesloten. Wij declareren de kosten rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Niet gecontracteerde behandelingen of niet binnen de verzekering gedekte behandelingen worden rechtstreeks aan de klant in rekening gebracht. Beeldbellen wordt als zitting Fysiotherapie of Manuele therapie gedeclareerd. De tarieven welke in de praktijk zijn opgehangen zijn leidend ten opzichte van de tarieven op deze website.

Tarieven

Beeldbellen wordt als zitting Fysiotherapie of Manuele therapie gedeclareerd. De tarieven welke in de praktijk zijn opgehangen zijn leidend ten opzichte van de tarieven op deze website.
Met de zorgverzekeraars (inclusief labels zoals Ohra, Zilverenkruis etc.) Achmea, CZ , Menzis en VGZ hebben wij contracten afgesloten. Wij declareren de kosten rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Niet gecontracteerde behandelingen of niet binnen de verzekering gedekte behandelingen worden rechtstreeks aan de klant in rekening gebracht.
Tarieven
Beeldbellen wordt als zitting Fysiotherapie of Manuele therapie gedeclareerd. De tarieven welke in de praktijk zijn opgehangen zijn leidend ten opzichte van de tarieven op deze website.
Met de zorgverzekeraars (inclusief labels zoals Ohra, Zilverenkruis etc.) Achmea, CZ , Menzis en VGZ hebben wij contracten afgesloten. Wij declareren de kosten rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Niet gecontracteerde behandelingen of niet binnen de verzekering gedekte behandelingen worden recht- streeks aan de klant in rekening gebracht.
MVO
A