Controle gegevens

Het e-mail adres van de afzender begint met: en met sms bericht. De link in het bericht begint met: FysiGym email bericht (zonder sms):

Beeldbellen

Handleiding beeldbellen Bankrekeningnummer: Ten name van: Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas of Fysiotherapie Jessy Maas
Dummy Dummy
Ben ik nu op www.jessymaas.nl of jessymaas.nl met een slotje? Ja, dan ga ik verder. Ik heb een e-mail ontvangen van de Praktijk en ik wil graag het e-mail adres en de link controleren voordat ik verder ga. Heb ik alsnog twijfels over het e-mail bericht, dan bel ik om het bericht verrifieren.
Fysiotherapie Jessy Maas maakt gebruik van een beveiligde omgeving voor het uitwisselen van berichten met haar klanten. Daarvoor is een gecertificeerde derde partij die dat voor ons verzorgt.
Controle gegevens
Bankrekeningnummer: Ten name van: Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas of Fysiotherapie Jessy Maas
Dummy Dummy Dummy
Ben ik nu op www.jessymaas.nl of jessymaas.nl met een slotje? Ja, dan ga ik verder. Ik heb een e-mail ontvangen van de Praktijk en ik wil graag het e-mail adres en de link controleren voordat ik verder ga. Heb ik alsnog twijfels over het e-mail bericht, dan bel ik om het bericht verrifieren. Begint het e-mail adres van de afzender met (en sms): Begint de link in het bericht met: FysioGym email (zonder SMS):
Controle gegevens
Dummy Dummy Dummy
Ben ik nu op www.jessymaas.nl of jessymaas.nl met een slotje? Ja, dan ga ik verder. Ik heb een e-mail ontvangen van de Praktijk en ik wil graag het e-mail adres en de link controleren voordat ik verder ga. Heb ik alsnog twijfels over het e-mail bericht, dan bel ik om het bericht verrifieren. begint het e-mail adres van de afzender met (en SMS): begint de link in het bericht met: FysioGym email (zonder SMS):

Beeldbellen

Handleiding beeldbellen Bankrekeningnummer: Ten name van: Fysio-, Sportfysio- en Manuele Therapie Jessy Maas of Fysiotherapie Jessy Maas
MVO
A